Slektsforskning

Jeg har siden slutten av 1960-årene utført slektsundersøkelser for privatpersoner, og i løpet av den tiden opparbeidet meg en svært omfattende erfaring med kilder og kildebruk – noe som kommer deg som oppdragsgiver til gode.For å sette opp en anetavle eller lage en familieoversikt kan vi som regel komme et godt stykke på vei bare ved hjelp av kirkebøker og folketellinger. Men ønsker du å få vite mest mulig om forfedrene dine – hvem de var og hvordan de levde – blir det aktuelt å trekke inn et vidt spektrum av kilder, som tingbøker, skifteprotokoller og pantebøker.

Arvesaker og transkripsjon

I tillegg tar jeg på meg oppdrag som går ut på å finne arvinger til dødsbo. Jeg har arbeidet for en rekke advokatfirmaer og hentet ut opplysninger fra arkiver og andre offentlige instanser både i Norge og utlandet med positive resultater. Bakgrunnen min som arkivforsker har gitt meg oversikt over hvilke kilder som gir best utbytte, og hvordan effektivt kombinere ressursene man har til rådighet. På den måten kan man oppnå positive resultater med minst mulig utgifter for boet. Vanskelige skrifttyper er ofte en hindring innenfor slektsforskning og lokalhistorie, og lang erfaring med lesing av forskjellige typer tekster fra forskjellige perioder er nødvendig for å mestre skriftproblemene. Jeg påtar meg transkripsjon både av større tekstmengder og enkeltdokumenter.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for å diskutere en mulig slektsundersøkelse, arvesak eller et transkripsjonsoppdrag. Ring eller send meg en e-post, så tar vi det videre derfra. “Papirbrev” vil også bli lest.

Mobil:
Telefon:
22 44 52 91
920 99 230
E-post:
Postadresse:
Terje Gudbrandson Arkivforskning
Inkognito terrasse 1 A
0256 Oslo

Om meg

Jeg er arkivforsker og fagbokforfatter med magistergrad i idehistorie fra Universitetet i Oslo, og har blant annet skrevet gårds- og slektshistorie for Bodø kommune. Som tidligere styremedlem i Norsk Slektshistorisk Forening og medredaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, har jeg en svært god oversikt over kilder og metodikk innenfor moderne slektsforskning.Gjennom arbeidet mitt har jeg blitt kjent med utrolig mange hyggelige og interessante mennesker. Ikke minst trives jeg med utfordringene på fagfeltet – når problemer blir løst og interessante fakta kommer på bordet.